Over PDCA

De Plan-Do-Check-Act-cyclus

De PDCA-cirkel is een krachtig hulpmiddel voor het grondig oplossen van problemen, ontwikkeld door kwaliteitsgoeroe William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle ondernemingen en organisaties van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert dat verbeteren continu onder de aandacht blijft.

De vier activiteiten zijn:

    • PLAN: Kijk naar de huidige verbeteringsopportuniteiten en ga na wat de oorzaken zijn. Definieer vervolgens enkele mogelijke oplossingen. Voor elke oplossing dient een verantwoordelijke te worden aangeduid en een streefdatum vooropgesteld.
    • DO: Voer de geplande verbetering uit.
    • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vooropgestelde doelstellingen. Ga na of de uitgewerkte oplossing voldoet voor iedereen die er rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken is.
    • ACT: Bijsturen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Zo wordt het een tweede natuur voor elk van uw medewerkers: de sleutel tot duurzame productiviteitsverbetering.