Features

Centraal verbeterplatform

Centraal Verbeterplatform

Steeds een overzicht

Uw overzicht van alle verbeterinitiatieven binnen uw bedrijf is via eender welke computer met internettoegang door uzelf en al uw medewerkers te raadplegen en te bewerken.

Over afdelingen heen

Alle verbeterinitiatieven uit verschillende afdelingen zijn samengebracht op één plaats. Het is zelfs mogelijk om verschillende vestigingen tegelijk te monitoren.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Dankzij een gebruikersnaam en wachtwoord specifiek voor uw bedrijf krijgen u en uw medewerkers toegang tot alle functionaliteiten van de verbeteringstool.

Borging

Borging

Plan Do Check Act

De gebruiker wordt verplicht om voor elk probleem de 4 stappen van de Plan-Do-Check-Act cyclus te doorlopen. Een verbeterinitiatief wordt gelogd, besproken en ingepland en vervolgens uitgevoerd. Een controle op effectiviteit mag uiteraard niet ontbreken. Ook geslaagde acties blijven onder de aandacht, zodat borging mogelijk wordt. Op die manier kan je gestructureerd verbeteren en ben je steeds verzekerd van resultaat.

Het verbeterproces valt nooit meer stil

Bij verbeterinitiatieven loert steeds het risico om de hoek dat het momentum volledig stilvalt. Reden hiervoor zijn de dagelijkse operaties die regelmatig de bovenhand nemen en de brandjes die moeten geblust worden. Vaak moet je dan terug van nul herbeginnen. Maar dankzij PDCA.be ben je zeker van de borging van de geboekte resultaten. Wanneer je de draad weer oppikt, bouw je gewoon verder op wat er voorheen reeds werd gerealiseerd.

Herinnerings-e-mails

Herinnerings-e-mails

Geheugensteuntje

Wanneer een verbeterinitiatief een vooropgestelde streefdatum tot op 1 week nadert of overschrijdt, krijgt de gebruiker een automatische melding toegestuurd via e-mail. Men krijgt echter steeds maximaal één e-mail per dag, waarin alle meldingen van die dag worden gebundeld. Op die manier krijgt men nog eens een geheugensteuntje aangeboden.

In the Cloud

In The Cloud

Niets te installeren

Aangezien de PDCA.be applicatie online beschikbaar is, hoeft u het programma niet lokaal te installeren op alle computers binnen uw organisatie.

Geen onderhoud

Vermits de toepassing op onze centrale servers wordt beheerd en indien nodig wordt aangepast, zijn er voor u geen extra onderhoudscontracten.

Automatische updates

Als er een nieuwe versie van PDCA.be beschikbaar is, dan is die bij het eerstvolgende aanmelden voor iedere gebruiker ter beschikking.

Op alle platformen

Browsers2_geschaald

Functioneert in alle browsers

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,… PDCA.be garandeert een vlotte werking in alle verschillende recente browsertypes.

Besturingssysteem onafhankelijk

Vermits PDCA.be gebruik maakt van uw browser als interface is het voldoende dat u een internettoegang hebt met webbrowser. Ook al wijzigt uw besturingssysteem: uw ‘verbeterkrant’ is en blijft beschikbaar.

Geen verschillende versies

Geen verschillende versies

Altijd up to date

De lijst met verbeteringsinitiatieven kan continu door verschillende personen en op verschillende locaties geraadpleegd worden en wordt automatisch vernieuwd, waardoor je gegarandeerd een lijst voor jou krijgt die up to date is.

Geen servers nodig

Geen servers nodig

Geen investering in dure servers

Bij gedeeld gebruik met meerdere personen geen noodzakelijke investering in dure lokale servers. Onze servers beheren uw data en al uw medewerkers die een internettoegang hebben, kunnen direct inloggen. PDCA.be is standaard ‘Multi User’: meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd in dezelfde applicatie.

Veilige toegang

Veilige toegang

Eigen beheer van toegang

U bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de verbeteringstool, door te kiezen aan wie u de inloggegevens doorgeeft. U kan zelfs toegang geven aan uw arbeiders en hen op die manier de mogelijkheid geven om – zonder tijdsverlies – nieuwe operationele problemen toe te voegen aan de ‘verbeterkrant’. Inloggen gebeurt via het e-mailadres en een toegekend wachtwoord.